Spotlight Jeugd Orkest (SJO)

Als leerlingen voldoende niveau hebben, (richtlijn landelijk erkent A-niveau) kunnen zij doorstromen naar het Spotlight Jeugd Orkest. Dit orkest staat o.l.v. Lisette Harms. In dit orkest spelen jonge en oudere jeugd met elkaar en leren hier samen muziek te maken en worden voorbereid op de overstap naar een nog hoger niveau musiceren.
Het orkest repeteert iedere vrijdag van 19:00 tot 20:00 uur.

12-02-2023 de Kunstmin te Dordrecht fotograaf: Femke van der Linden